Optymalizacja produkcji

Zamów DataERP

Dynamika rozwoju przedsiębiorstwa i duża liczba zleceń mogą powodować chaos w ich realizacji. Różne bazy danych i osobne generowanie kodów tworzy spory bałagan, a przerzucanie zleceń z jednej maszyny na drugą pochłania dużo czasu, doprowadzając do powstania tzw. „wąskich gardeł produkcyjnych”. Program DataERP dzięki swojej funkcjonalności pozwala uporządkować produkcję i optymalnie wykorzystywać moce produkcyjne firmy.

 

Oprogramowanie DataERP nieustannie się rozwija, oferując Klientom coraz to nowe możliwości optymalnego wykorzystania mocy produkcyjnych firmy

 

Optymalne wykorzystanie zasobów firmy wpływa na zmniejszenie kosztów związanych z produkcją. Oprogramowanie do zaawansowanego planowania produkcji DataERP stwarza możliwość gromadzenia danych z różnych obszarów przedsiębiorstwa, a następnie dzięki analizom i raportom – zamieniania ich w informacje o zasadności realizowanych czynności. Dzięki temu kadra zarządzająca może ocenić, które działania w procesie produkcyjnym są zbędne lub realizowane w nieprawidłowy sposób: może określić źródła większego zużycia materiału pobranego do produkcji, przyczyny zbyt długiego czasu wykonywania danej czynności w stosunku do czasu zaplanowanego, powody zawyżonych zapasów magazynowych itd. W ten sposób, mając konkretne informacje, można wyeliminować zbędne koszty, a co za tym idzie – zaoszczędzić pieniądze.

 

dfsgdfgsdfgdf

• kontrola zasobów firmy z każdego miejsca i o każdej porze

• śledzenie realizacji zlecenia w czasie rzeczywistym

• analizy rentowności zleceń, wskaźniki, sprawozdania

1

 

sadsdas

• lepsze wykorzystanie zasobów ludzkich i maszynowych

• redukcja czasu przestoju maszyn i pracowników

• mniejsze zużycie energii, surowców i czasu

2A

 

qw

• utrzymywanie zapasów na minimalnym poziomie

• wydajniejsze zarządzanie magazynem

• równomierne obciążenie zasobów pracą
3

error: Content is protected !!