Planowanie produkcji

Zamów DataERP

Podczas procesu planowania program DataERP umożliwia uwzględnianie takich czynników, jak dostępność surowców, aktualne obciążenie maszyn i pracowników oraz termin dostawy. DataERP stwarza możliwość grupowania produkcji ze względu na ten sam rodzaj, grubość czy inne parametry materiału i w ten sposób wspomaga dobór odpowiedniej partii zasobu dla danego zlecenia. Rejestracja odpadów użytecznych, grupowanie pozycji zamówień oraz ograniczenie liczby technologii przy dużej liczbie wyrobów dzięki zastosowaniu tzw. struktur materiałowych BOM, powoduje obniżenie kosztów produkcji ze względu na eliminację niepotrzebnych przezbrojeń oraz redukcję nieefektywnego zagospodarowania czasu pracy pracownika oraz maszyny.

Wydajne i produktywne planowanie produkcji
to wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku

Oprogramowanie do planowania produkcji DataERP pozwala:

  • zwiększyć wydajność produkcji oraz efektywniej wykorzystywać jej potencjał
  • kontrolować zasoby firmy z każdego miejsca i o każdej porze
  • przeprowadzić analizę „wąskich gardeł produkcyjnych” oraz „słabych ogniw produkcji”
  • na bieżąco śledzić i analizować procesy produkcyjne
  • kontrolować termin dostaw dla klienta, od dostawcy czy kooperanta
  • szybko reagować na usterki maszyn, opóźnienia i braki w dostawach
error: Content is protected !!