Proces wdrażania DataERP

Zamów DataERP

Największą zaletą DataERP jest intuicyjność. Opanowanie programu nie przysparza większych problemów pracownikom. DataERP można bez trudności dostosować do indywidualnych potrzeb, a jego funkcjonalność umożliwia znaczne przyspieszenie procesu produkcji.

 

Wdrożenie oprogramowania DataERP w przedsiębiorstwie produkcyjnym przebiega etapowo:

  • Prezentacja programu – przedstawienie specyfiki i funkcjonalności oprogramowania do zaawansowanego planowania produkcji DataERP. Odbywa się bezpośrednio w siedzibie firmy Klienta lub poprzez połączenie online
  • Audyt przedwdrożeniowy – analiza wszelkich procesów zachodzących w firmie Klienta, w celu optymalnego dopasowania funkcjonalności i konfiguracji programu DataERP do specyfiki działalności firmy Klienta
  • Instalacja – instalacja oprogramowania DataERP w oparciu o zebrane na wcześniejszych etapach informacje. Program zostaje spersonalizowany w taki sposób, aby w jak największym stopniu spełniał wymagania firmy
  • Konsultacje – dodatkowe szkolenia, prowadzone w celu maksymalnego wykorzystywania oprogramowania przez Klienta
  • Opieka techniczna – wysoka jakość serwisu oraz silne posprzedażowe wsparcie techniczne. Polega ono głównie na bezpośredniej pomocy online, dzięki czemu Klient w bardzo krótkim czasie uzyskuje odpowiedzi na wszelkie pytania wynikające z użytkowania programu DataERP. Bezpośrednia komunikacja to stabilność rozwoju oprogramowania w przedsiębiorstwie oraz gwarancja szybkiej reakcji na potrzeby firmy

Każde wdrożenie jest przygotowywane tak, aby po jego zakończeniu Klienci mogli w pełni obsługiwać i maksymalnie wykorzystywać oprogramowanie w codziennej pracy.

 

error: Content is protected !!