ekoMEBEL

Zrównoważone podejście do produkcji i sprzedaży mebli

Dla kogo?

Korzyści

Kluczowe korzyści:

Zwiększenie sprzedaży – automatyzacja procesów i integracja z pozostałymi systemami w firmie umożliwi szybkie wprowadzenie oferty nowych usług.

Spadek ryzyka operacyjnego -wbudowane raporty i analizy umożliwią skuteczne monitorowanie popularności różnych usług, efektywności procesów naprawczych i identyfikacji obszarów do poprawy.

Optymalizacja łańcucha dostaw– system wspiera logistykę dostaw oraz przesyłanie mebli pomiędzy klientami, co skraca czas dostawy, obniża koszty i redukuje emisję śladu węglowego.

Szybsza reakcja na zmiany rynkowe – analizy danych pozwalają dystrybutorom na szybszą reakcję na zmieniające się warunki rynkowe i zapewnienie elastyczności w dostosowywaniu się do nowych trendów.

WSPIERAMY PRODUKCJĘ I USŁUGI OPARTE NA OBIEGU ZAMKNIĘTYM

Główne funkcjonalności:

Handel

Logistyka i Magazyn

Planowanie Produkcji

Zamówienia

POZNAJ NASZE NOWOŚCI !!!

ekoInnowacje:

Naprawa

Odsprzedaż

eko-Raporty

Recykling