Polska firma produkująca kable, sprzedająca swoje produkty na całym świecie, wdraża system dataERP autorstwa firmy Codlake S.A.
Oprócz modułów magazynowych i produkcyjnych, wdrażane są również funkcjonalności umożliwiające obsługę zamówień i sprzedaży, co bezpośrednio przekłada się na usprawnienie procesu obsługi klienta. Ciekawym rozwiązaniem jest moduł ofertowania posiadający rozbudowane mechanizmy umożliwiające definiowanie dedykowanych składników i parametrów oferty, kalkulacje kosztów w oparciu o zdefiniowane technologie i inne przydatne funkcje.