Rewolucja informatyczna, w coraz większym stopniu dotyczy branży produkcyjnej. Samo wdrożenie automatyzacji w produkcji firmom produkcyjnym już nie wystarczy. W związku z rozwojem i ciągłym zwiększaniem potrzeb konsumentów zmianie uległa również ilość, rodzaj procesów okołoprodukcyjnych. Przedsiębiorstwa myślące o swoim status quo na rynku, muszą liczyć się z koniecznością wdrożenia rozwiązań informatycznych wspomagających między innymi: zarządzanie produkcją, pracownikami, klientami i logistyką firmy. 

Koszty oprogramowania oraz wdrożenia dedykowanych, kompleksowych rozwiązań informatycznych w dalszym ciągu są wysokie, dlatego mając to na uwadze, opracowaliśmy i stworzyliśmy system DataERP w taki sposób, by jego moduły (kluczowe funkcjonalności) mogły funkcjonować autonomicznie, usprawniając konkretne procesy zachodzące w firmie.

Poniżej przedstawiamy wybrane funkcjonalności DataERP, które w znacznym stopniu usprawniają funkcjonowanie i umożliwiają analizę procesów zachodzących w przedsiębiorstwie.

Największym zainteresowaniem cieszy się moduł rejestracji  czasu pracy.

Niezależnie od tego w jaki sposób funkcjonuje dana firma oraz jaka jest jej specyfika, to bardzo ważną informacją dla kadry zarządzającej jest czas jaki pracownik poświęcił na wykonanie danej czynności. Nie ma znaczenia, czy jest to praca przy maszynie podczas wykonywania danego zlecenia, czy jest to praca serwisanta, który pracuje bezpośrednio u klienta – prawidłowo naliczany czas pracy jest podstawą do rozliczenia wynagrodzenia oraz umożliwia pełną kontrolę ogólnych kosztów związanych z funkcjonowaniem poszczególnych działów i całej firmy. 

 

data erp aplikacja mobilna i stanowiskowa

 

Moduł rejestracji czasu pracy DataERP pozwala na raportowanie czasu poświęconego na pracę, przerwę lub inne czynności wykonywane przez pracownika. Funkcjonalność modułu pozwala także zdefiniować dowolną czynność, która wchodzi w zakres obowiązków służbowych. Dodatkową zaletą modułu jest możliwość tworzenia harmonogramów pracy i prowadzenia kontroli ich przestrzegania. System automatycznie gromadzi dużą ilość danych i poddaje je analizie przedstawiając ją w formie różnego rodzaju raportów. Dzięki temu pracodawca ma świadomość i wiedzę dotyczącą tego, co się w danym momencie dzieje w firmie na poszczególnych stanowiskach pracy, czy ma niedobór lub nadmiar pracowników lub  może sprawdzić czasy/koszty realizacji danego zlecenia wyliczone przez technologa w porównaniu z rzeczywistymi czasami/kosztami.

Innym proponowanym przez nas modułem jest rozwiązanie skierowane głównie do firm produkcyjnych,  specjalizujących się w cięciu arkuszy blach za pomocą laserów, plazm, czy Water Jetów. Moduł wyceny cięcia pomimo tego, że jest fragmentem dużego i wszechstronnego komponentu odpowiedzialnego za “Handel” w systemie DataERP, potrafi automatycznie przygotować wycenę z zaimportowanego pliku DXF.

Jak to działa? Importujemy plik lub kilka plików DXF do systemu, a moduł wyceny cięcia  potrafi sam obliczyć długość linii cięcia i przygotować nesting, co w połączeniu z już istniejącymi i funkcjonującymi technologiami stosowanymi w firmie, pozwala na przygotowanie szybkich wycen dla wielu zleceń w bardzo krótkim czasie. Przy autonomicznym wykorzystaniu tego modułu ofertowanie i proces sprzedaży może być przeprowadzany w istniejących już w firmie systemach, z którymi  moduł wyceny cięcia zostanie zintegrowany. Równie dobrym rozwiązaniem będzie użycie pełnego komponentu “Handel” DataERP, który z pewnością przyspieszy proces ofertowania.

Planując wdrożenie oprogramowania ERP, które ma znacząco poprawić wydajność przedsiębiorstwa, warto mieć na uwadze to, że najlepszy efekt przyniesie wdrożenie pełnego systemu DataERP, ale nie jest to absolutnie konieczne. Wdrażając nawet jeden z proponowanych przez nas modułów, można odczuć poprawę funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Chcesz wiedzieć więcej na temat proponowanych przez nas rozwiązań lub modułów? Zapraszamy do kontaktu, lub wysłania formularza zapytania.