Nie da się mówić o systemach ERP bez wyjaśnienia, co rozumiemy przez to pojęcie. ERP (enterprise resource planning) w dosłownym tłumaczeniu to planowanie zasobów przedsiębiorstwa. System ERP integruje wszystkie działy, informacje oraz zachodzące w firmie procesy. To wszystko jest możliwe dzięki stworzeniu wspólnej bazy danych, którą można porównać do serca całej firmy, ponieważ to na jej podstawie odbywa się planowanie zarządzania całością zasobów.

Systemy ERP są dedykowane głównie firmom produkcyjnym. Obecnie zdecydowana większość przedsiębiorstw posiada już tego rodzaju wsparcie informatyczne dla realizowanych przez siebie procesów produkcyjnych. Przykładowym oprogramowaniem ERP jest opracowany i stworzony przez nas system DataERP. Trzeba zaznaczyć, że obecnie oferowane na rynku rozwiązania ERP, nie są przeznaczone tylko i wyłącznie dla dużych firm. Tego typu systemy można wdrażać na każdym etapie rozwoju firmy, ponieważ program może, a nawet powinien rozwijać się wraz z nią.

Warto wspomnieć też, że na przestrzeni ostatnich lat zmianie uległ sposób myślenia i podejścia do projektowania ERP’ów. W tym momencie systemy te nie są już „lekiem na wszystko” – czyli nie posiadają funkcjonalności, która będzie obejmowała całe przedsiębiorstwo. Dobre oprogramowanie to takie, które ma możliwość i jest otwarte na integrację z innym oprogramowaniem specjalizującym się w danej dziedzinie. Poprawna architektura systemów ERP to trzon, do którego dołączonych jest kilka oddzielnych modułów dotyczących różnych działów firmy. Każdy z nich spełnia inne funkcje, a dzięki temu klient może wybrać tylko to, czego potrzebuje np. rozliczenia czasu pracy lub modułu zintegrowanego z już funkcjonującym w firmie systemem odpowiedzialnym za księgowość. Jest to idealne rozwiązanie dla mniejszych przedsiębiorstw, które na początkowych etapach działalności ograniczają koszty pozaprodukcyjne i ze względu na posiadaną, mało rozwiniętą strukturę organizacyjną nie potrzebują wszystkich elementów systemu.

schemat integracji

 

Wdrożenie systemu ERP przynosi wymierne korzyści dla każdego działu firmy. Produkcja szybko odczuje lepsze wykorzystanie maszyn, eliminację wąskich gardeł i sprawne planowanie działań. Magazyn zyska pełną kontrolę nad stanami magazynowymi i będzie automatycznie tworzył dokumenty związane z wydawaniem lub przyjmowaniem materiałów. Księgowość   szybko wystawi potrzebne dokumenty i zdecydowanie zmniejszy liczbę źle klienta. Każda firma produkcyjna wcześniej, czy później będzie zmuszona do implementacji systemu ERP. Warto wcześniej dobrze przemyśleć taką decyzję i wnikliwie zapoznać się z ofertą rozwiązań dostępnych na rynku. Zarówno elastyczność systemu jak i firmy go oferującej, to gwarancja ponoszenia mniejszych kosztów zarówno przed jak i po jego wdrożeniu. Pamiętajmy, że wybrane przez nas rozwiązanie informatyczne, będzie stanowiło szkielet informacyjny w firmie łącząc w sobie dane na temat wszystkich obszarów jej działalności. System ERP to przede wszystkim oszczędność czasu, zwiększanie zysków, dostęp do spójnych danych i ograniczenie ryzyka oraz błędów – czyli wszystko czego potrzebuje Twoja firma aby dobrze funkcjonować i przynosić coraz większe zyski.