DataERP – program do planowania produkcji.
Najczęściej zadawane pytania

Ile kosztuje wdrożenie ERP?

Jak wygląda schemat pracy programu do planowania produkcji dataERP

schemat funkcjonalnosci programu do planowania produkcji dataerp

Jak wygląda wdrożenie dataERP

schemat wdrozenia programu do planowania produkcji dataerp

Z czym integruje się dataERP

integracje programu do planowania produkcji dataerp

Jakie problemy pomoże rozwiązać program do planowania produkcji dataERP?

ProblemRozwiązanie dzięki DataERP
W jaki sposób określić dokładną datę realizacji zlecenia dla Klienta?Funkcja planowania w tył JIT (just in-time) oraz w przód SPT (shortest processing time), pomaga zaplanować kiedy powinniśmy zamówić materiały aby rozpocząć produkcję lub jaki będzie najkrótszy termin realizacji zlecenia
Czym zastąpić arkusz kalkulacyjny podczas planowania produkcji?Możliwość automatycznego lub manualnego (przeciąganie „kafelków”) generowania planu produkcji oraz dokonywania w nim korekt, wyniki planowania możemy otrzymać w postaci wykresów Gantta
Jak otrzymywać aktualne dane z produkcji?Śledzenie bieżącego postępu realizacji zlecenia (raportowanie postępu na stanowiskach operatorskich) – zawsze aktualna informacja o terminowości lub ewentualnych opóźnieniach i ich powodach
Zmiana priorytetu zlecenia. Jak przeplanować harmonogram?Opcja „cięcia” (wcześniejsze kończenie zleceń czy operacji produkcyjnych), pozwala na wcześniejsze zakończenia zadania
Jak sprawdzić/przeliczyć obciążenie maszyn i pracowników?W przypadku problemów technicznych i zatrzymania linii lub maszyny jest możliwość w bardzo szybki sposób przeplanować lub przetestować inne warianty produkcji dla danego zlecenia
Jak sprawdzić dostępność materiałów w magazynie dla zlecenia produkcyjnego?Moduł magazynowy jest odpowiedzialny za informowanie o stanach magazynowych oraz rezerwacji materiałów dla zadań. W przypadku ich braku jest możliwość wysyłania powiadomień do osób zaangażowanych w proces
Czym zastąpić papierowe raporty dla rozliczania produkcji?Mobilne i stacjonarne stanowiska rejestracji dają operatorom możliwość automatycznego raportowania: rozpoczęcia zlecenia, operacji i każdej wyprodukowanej sztuki (możliwość wyliczania indywidualnych cykli dla produktu lub zlecenia) – ograniczenie popełniania błędu do minimum
Jak raportować nieplanowane zatrzymania linii produkcyjnych?W chwili pojawienia się awarii operator podaje powód zatrzymania dla danej maszyny i jednocześnie wzywa służby UR, co znacząco skraca czas reakcji na usterkę i pozwala szybciej wznowić produkcję, późniejsza analiza danych może nam wskazać „wąskie gardło”
Jak rozwiązać problem braku aktualnej dokumentacji na stanowisku pracy?Przesłanie kluczowych dokumentów z punktu widzenia produkcji na konkretne stanowisko produkcyjne (komputer, tablet) daje nam pewność, że dokumenty są zawsze aktualne przy jednoczesnym ograniczeniu ich wydruku o 30-40%
Jak automatycznie rozliczać czas pracy pracowników produkcji?Stanowisko na produkcji rejestruje rozpoczęcie/zakończenie operacji lub zadania, istnieje możliwość rejestracji wejścia/wyjścia na teren firmy
W jaki sposób otrzymać spójne dane z produkcji?Zarejestrowane dane są zapisywane automatycznie w jednej bazie danych SQL, dane są zawsze aktualne oraz dodatkowo zabezpieczone przed ich utratą
W jaki sposób mieć aktualne dane o postępie produkcji?Raportowanie postępu produkcji odbywa się na bieżąco dzięki temu planiści maja wgląd w postęp realizacji zlecenia, pozwala to na wprowadzanie korekt we wcześniej wygenerowanym planie
Akwizycja danych historycznych i dostęp do nich.W dowolnym momencie istnieje możliwość dostępu do aktualnych danych 24h/dobę dla poszczególnych pracowników czy tez zespołów zbiorczych. Mamy możliwość analizowania rentowności zleceń, wskaźników, sprawozdań okresowych