Moduł Rejestracja i Rozliczanie Czasu Pracy

System umożliwia precyzyjną rejestrację czasu pracy poprzez elektroniczne zegary, aplikacje mobilne oraz interfejs webowy, ułatwiając zarządzanie czasem pracy pracowników. Dodatkowo, zapewnia automatyczne rozliczanie czasu pracy oraz generuje raporty, co usprawnia procesy płacowe i kontrolę nad kosztami pracy.

Jak to działa?

1. Rejestracja obecności pracowników

System umożliwia rejestrowanie przyjść i wyjść pracowników poprzez karty RFID lub logowanie się do systemu, co pozwala na dokładne monitorowanie czasu obecności w firmie. Dodatkowo, można definiować różne rodzaje nieobecności, takie jak urlop czy chorobowe, co ułatwia śledzenie dostępności zasobów ludzkich.

2. Rejestracja czasu pracy

Moduł pozwala na dokładne rejestrowanie czasu pracy każdego pracownika, uwzględniając początek i koniec pracy oraz przerwy, co zapewnia precyzyjne rozliczenia czasu pracy. Dodatkowo, możliwe jest rejestrowanie czasu pracy z różnych źródeł, takich jak zegary biometryczne, aplikacje mobilne czy interfejs webowy.

3. Zarządzanie harmonogramami pracy

System umożliwia tworzenie elastycznych harmonogramów pracy dla każdego pracownika, uwzględniając różne zmiany i rotacje. Dodatkowo, możliwe jest śledzenie i zarządzanie zmianami w harmonogramach oraz automatyczne generowanie powiadomień o zmianach.

4. Generowanie raportów czasu pracy

Moduł pozwala na generowanie różnorodnych raportów dotyczących czasu pracy, w tym raportów godzinowych, dziennych, tygodniowych czy miesięcznych, co umożliwia dokładną analizę czasu pracy pracowników oraz zarządzanie zasobami ludzkimi.

5. Rozliczanie nadgodzin

System automatycznie rozlicza nadgodziny pracowników na podstawie zarejestrowanego czasu pracy, co eliminuje błędy ręcznego liczenia oraz ułatwia procesy płacowe. Dodatkowo, możliwe jest definiowanie różnych stawek godzinowych w zależności od typu pracy i ustalonych regulacji.

6. Rekalkulacja czasów produkcyjnych

Moduł umożliwia szybką rekalkulację czasów produkcyjnych na podstawie rzeczywistych kosztów i czasu pracy, co pozwala na dokładne śledzenie efektywności procesów produkcyjnych. Dodatkowo, system automatycznie aktualizuje dane w przypadku zmian w harmonogramach pracy lub realizacji zleceń.

7. Alokacja zasobów

System pozwala na efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi poprzez przypisywanie pracowników do konkretnych zadań i projektów na podstawie ich dostępności i umiejętności. Dodatkowo, możliwe jest monitorowanie obciążenia pracowników oraz równomierne rozdziałanie zadań w zespole.

8. Status zlecenia produkcyjnego

Moduł umożliwia śledzenie postępu realizacji zleceń produkcyjnych poprzez przydzielanie odpowiednich statusów zleceniom, co ułatwia monitorowanie procesów produkcyjnych. Dodatkowo, możliwe jest automatyczne generowanie powiadomień o zmianach statusu oraz tworzenie raportów z postępu prac.

Obejrzyj więcej materiałów wideo