Najczęściej zadawane pytania

Funkcja planowania w tył JIT (just in-time) oraz w przód SPT (shortest processing time), pomaga zaplanować kiedy powinniśmy zamówić materiały aby rozpocząć produkcję lub jaki będzie najkrótszy termin realizacji zlecenia

Możliwość automatycznego lub manualnego (przeciąganie „kafelków”) generowania planu produkcji oraz dokonywania w nim korekt, wyniki planowania możemy otrzymać w postaci wykresów Gantta

Śledzenie bieżącego postępu realizacji zlecenia (raportowanie postępu na stanowiskach operatorskich) – zawsze aktualna informacja o terminowości lub ewentualnych opóźnieniach i ich powodach

Opcja „cięcia” (wcześniejsze kończenie zleceń czy operacji produkcyjnych), pozwala na wcześniejsze zakończenia zadania

W przypadku problemów technicznych i zatrzymania linii lub maszyny jest możliwość w bardzo szybki sposób przeplanować lub przetestować inne warianty produkcji dla danego zlecenia

Moduł magazynowy jest odpowiedzialny za informowanie o stanach magazynowych oraz rezerwacji materiałów dla zadań. W przypadku ich braku jest możliwość wysyłania powiadomień do osób zaangażowanych w proces

Mobilne i stacjonarne stanowiska rejestracji dają operatorom możliwość automatycznego raportowania: rozpoczęcia zlecenia, operacji i każdej wyprodukowanej sztuki (możliwość wyliczania indywidualnych cykli dla produktu lub zlecenia) – ograniczenie popełniania błędu do minimum

W chwili pojawienia się awarii operator podaje powód zatrzymania dla danej maszyny i jednocześnie wzywa służby UR, co znacząco skraca czas reakcji na usterkę i pozwala szybciej wznowić produkcję, późniejsza analiza danych może nam wskazać „wąskie gardło”

Przesłanie kluczowych dokumentów z punktu widzenia produkcji na konkretne stanowisko produkcyjne (komputer, tablet) daje nam pewność, że dokumenty są zawsze aktualne przy jednoczesnym ograniczeniu ich wydruku o 30-40%

Stanowisko na produkcji rejestruje rozpoczęcie/zakończenie operacji lub zadania, istnieje możliwość rejestracji wejścia/wyjścia na teren firmy

Zarejestrowane dane są zapisywane automatycznie w jednej bazie danych SQL, dane są zawsze aktualne oraz dodatkowo zabezpieczone przed ich utratą

Raportowanie postępu produkcji odbywa się na bieżąco dzięki temu planiści maja wgląd w postęp realizacji zlecenia, pozwala to na wprowadzanie korekt we wcześniej wygenerowanym planie

W dowolnym momencie istnieje możliwość dostępu do aktualnych danych 24h/dobę dla poszczególnych pracowników czy tez zespołów zbiorczych. Mamy możliwość analizowania rentowności zleceń, wskaźników, sprawozdań okresowych