Moduł Handel

Moduł Handel to rozwiązanie, które znacząco ułatwia tworzenie ofert wielowariantowych i wielowalutowych poprzez wykorzystanie licznych mechanizmów podpowiedzi oraz wbudowanych słowników. Dzięki temu pracownicy działu handlowego są w stanie w krótkim czasie stworzyć atrakcyjną ofertę dla klienta, opartą na aktualnych danych pochodzących z innych działów.

Jak to działa?

1.

Utworzenie oferty
Rozpoczęcie procesu ofertowania jest kluczowym etapem w sprzedaży, gdy firma przekazuje klientowi propozycję handlową poprzez formalny dokument oferty, zawierający istotne informacje o produktach/usługach oraz wskazanie kontrahenta z uwzględnieniem parametrów handlowych jak płatność, dostawa, gwarancje i rabaty.

2.

Informacje dodatkowe
Wprowadzanie dodatkowych informacji w DataERP to dostosowywanie pól, dodawanie załączników, tworzenie niestandardowych raportów i integracja z innymi systemami, co poprawia funkcjonalność systemu. To istotny proces, który zwiększa elastyczność i użyteczność DataERP.

3.

Przedmiot oferty
Definiowanie przedmiotu oferty w DataERP to określenie nazwy produktu i ilości, umożliwiające precyzyjne identyfikowanie oferowanych produktów i usług. To kluczowe dla zarządzania zapasami, prognozowania popytu oraz ustalania cen, co przyczynia się do efektywności firmy i jej konkurencyjności.

4.

Kalkulacja kosztowa
Przygotowanie kalkulacji kosztowej w systemie DataERP obejmuje szczegółowe ustalanie kosztów operacyjnych, materiałowych oraz usługowych związanych z produkcją oferowanych produktów lub usług. Ten etap umożliwia dokładne oszacowanie całkowitych kosztów produkcji.

5.

Działania niezbędne do wykonania produktu
Określenie działań niezbędnych do wytworzenia produktu w systemie DataERP polega na identyfikacji konkretnych operacji i czynności wymaganych do kompletnego procesu produkcji. Ta czynność umożliwia szczegółowe zaplanowanie procesu produkcyjnego, optymalne wykorzystanie zasobów oraz efektywne zarządzanie czasem i kosztami.

6.

Wybór materiałów
Wybór materiałów w systemie DataERP to proces identyfikacji i wyboru odpowiednich surowców lub materiałów potrzebnych do produkcji oferowanych produktów. co pozwala na skuteczne zarządzanie zapasami, kontrolę jakości oraz optymalizację kosztów produkcji. Dzięki temu firma może zapewnić spójność i wysoką jakość produktów.

7.

Generowanie wydruku wg wybranego szablonu
Generowanie wydruku umożliwia szybkie i łatwe tworzenie dokumentów, ułatwiając przekazywanie informacji klientom oraz innym zainteresowanym stronom. To pozwala również na dostosowanie wyglądu dokumentów do potrzeb firmowych oraz automatyzację procesu wysyłki, co przyczynia się do zwiększenia efektywności pracy oraz poprawy komunikacji z klientami.

8.

Nadawanie statusu oferty
Statusy ofertowe w systemie DataERP umożliwiają określenie aktualnego etapu przetwarzania oferty, co umożliwia precyzyjne śledzenie postępu w procesie ofertowania. Ten mechanizm pozwala również na definiowanie wymaganych działań oraz możliwości przejścia do kolejnych etapów, co przyczynia się do lepszej organizacji pracy i skuteczniejszego zarządzania procesem sprzedaży.

9.

Dodatkowe operacje
Wprowadzanie informacji dodatkowych w systemie DataERP obejmuje dostosowywanie pól i formularzy, dodawanie załączników, tworzenie niestandardowych raportów oraz integrację z innymi systemami, co umożliwia lepsze dostosowanie systemu do potrzeb biznesowych i zapewnienie bardziej kompleksowej obsługi klienta.

Obejrzyj więcej materiałów wideo