Logistyka i Zarządzanie Magazynem

Moduł Logistyka i Zarządzanie Magazynem zapewnia kompleksowe narzędzia do efektywnego planowania, monitorowania i optymalizacji przepływu materiałów w firmie. Dzięki temu firma może skutecznie zarządzać swoimi zapasami, zwiększając kontrolę nad stanami magazynowymi i zapewniając terminową dostawę produktów.

Jak to działa?

1.

Planowanie zapasów
Planowanie zapasów w DataERP polega na analizie historycznych danych sprzedaży, prognozowaniu przyszłego popytu oraz uwzględnianiu różnych czynników. System automatycznie generuje propozycje zamówień , umożliwiając optymalne zarządzanie poziomami zapasów i minimalizację ryzyka niedoboru lub nadmiaru towarów.

2.

Przyjmowanie i składowanie
Proces przyjmowania i składowania obejmuje rejestrację otrzymanych towarów, weryfikację ich zgodności z zamówieniem oraz przypisanie do odpowiednich lokalizacji magazynowych. System umożliwia automatyczne generowanie dokumentów magazynowych, takich jak przyjęcia zewnętrzne, co ułatwia śledzenie ruchu towarów i zapewnia spójność danych magazynowych.

3.

Monitorowanie stanów magazynowych
Monitorowanie stanów magazynowych odbywa się poprzez systematyczne śledzenie ilości i lokalizacji przechowywanych towarów w czasie rzeczywistym. Użytkownicy mają dostęp do aktualnych informacji o dostępnych zapasach oraz mogą generować raporty na temat stanów magazynowych w różnych okresach czasu.

4.

Zarządzanie zamówieniami
Zarządzanie zamówieniami obejmuje procesy od generowania zamówień przez klientów do ich realizacji i śledzenia. System umożliwia tworzenie, edycję i monitorowanie statusu zamówień, integrując się z różnymi modułami, co pozwala na bieżącą kontrolę nad dostawami i zapasy.

5.

Przygotowanie do wysyłki
Przygotowanie do wysyłki w DataERP obejmuje procesy pakowania, etykietowania oraz dokumentowania towarów przed ich wysłaniem do klienta. System umożliwia przypisanie odpowiednich opakowań oraz wygenerowanie niezbędnych dokumentów wysyłkowych, takich jak faktury czy listy przewozowe.

6.

Realizacja zamówień
W procesie przygotowania towarów do wysyłki system umożliwia identyfikację i kompletację produktów zgodnie z zamówieniem. Następnie generowane są niezbędne dokumenty wysyłkowe, takie jak listy przewozowe czy faktury. Po wysłaniu towarów, system automatycznie aktualizuje status zamówienia oraz magazynuje dane o wysyłce.

7.

Kontrola jakości
Kontrola jakości obejmuje przeprowadzanie inspekcji przyjmowanych towarów, monitorowanie warunków przechowywania oraz zarządzanie rotacją towarów. System umożliwia rejestrację danych dotyczących jakości towarów, generowanie raportów jakościowych oraz śledzenie ewentualnych reklamacji, co zapewnia, że przechowywane produkty są zgodne z wymaganiami jakościowymi, a procesy logistyczne są optymalnie zarządzane.

Obejrzyj więcej materiałów wideo