Moduł Zamówienia

Moduł do obsługi zamówień w systemie DataERP automatyzuje proces tworzenia zamówień oraz przyspiesza wystawianie ofert, eliminując błędy i zapewniając szybki dostęp do potrzebnych informacji. Pozwala na składanie zamówień przez stronę www z wcześniej zdefiniowanych parametrów lub integrację ze sklepem internetowym, co usprawnia proces sprzedaży i ułatwia obsługę klientów.

Jak to działa?

1.

Tworzenie zamówienia
Zalogowany użytkownik może samodzielnie skonfigurować zamówienie, dostosowując parametry do indywidualnych potrzeb. Po wygenerowaniu dokumentu zamówienia, użytkownik może śledzić postęp zamówienia poprzez aktualizacje statusu w systemie.

2.

Weryfikacja danych
System automatycznie analizuje wprowadzone dane i informuje użytkownika o ewentualnych błędach. Użytkownik ma możliwość korekty błędów przed zatwierdzeniem zamówienia, co minimalizuje ryzyko popełnienia pomyłek i zapewnia skuteczność operacyjną.

3.

Zatwierdzenie zamówienia
Po przeglądzie podsumowania zamówienia, użytkownik potwierdza poprawność wszystkich danych, w tym produktów, ilości, cen i terminów dostawy. Następnie system generuje odpowiedni dokument zamówienia, który jest przekazywany do dalszej realizacji, zapewniając spójność procesu oraz umożliwiając śledzenie postępu zamówienia.

4.

Przekazanie do realizacji
Po zatwierdzeniu zamówienia, system automatycznie przekazuje je do realizacji, informując odpowiednie działy lub pracowników o konieczności podjęcia działań. Dalszy proces obejmuje przygotowanie towarów lub usług do wysyłki, nadzór nad terminowością dostaw oraz aktualizację statusu zamówienia w systemie w celu umożliwienia śledzenia postępu przez użytkowników.

5.

Realizacja zamówienia
System ułatwia przygotowanie towarów lub usług do wysyłki, zgodnie z ustalonymi terminami oraz specyfikacją zamówienia. Proces ten może również zawierać etapy takie jak pakowanie, etykietowanie, kontrola jakości oraz przygotowanie dokumentów do wysyłki. Po zakończeniu realizacji zamówienia, system aktualizuje jego status, informując użytkowników o gotowości do wysyłki.

6.

Aktualizacja statusu
W trakcie realizacji zamówienia status może być aktualizowany automatycznie na podstawie osiągniętych etapów, takich jak przygotowanie towarów do wysyłki, wysłanie przesyłki, a także ręcznie przez użytkowników, którzy mogą wprowadzać zmiany w statusie w zależności od potrzeb.

7.

Zakończenie zamówienia
Zakończenie zamówienia w DataERP obejmuje dostarczenie towarów lub usług klientowi zgodnie z ustalonymi warunkami oraz potwierdzenie odbioru. Po dostarczeniu zamówienia system automatycznie zamyka zamówienie, archiwizując dane związane z transakcją i aktualizując status zamówienia na "zakończone".

Obejrzyj więcej materiałów wideo