Codlake S.A.

ul. Stanisława Skarżyńskiego 9, 31-866 Kraków

E-mail: info@dataerp.eu
www: dataerp.eu

Dział handlowy:
info@dataerp.eu

Dział serwisowy:
serwis@dataerp.eu

Dział wdrożeń:
wdrozenia@dataerp.eu

zawarcia umowy, obsługi administracyjnej, podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą oraz że zapoznałem(-am) się z treścią Klauzuli Informacyjnej* oraz z Polityką Prywatności**, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.