Moduły DataERP – Moduł Handel

dataerp-moduly-handel
moduł handel
dataerp-moduly-portal-zamowien-dla-klientow
portal zamówień dla klientów
dataerp-moduly-produkt-konfigurator
produkt konfigurator
dataerp-moduly-rejestracja-i-rozliczanie-czsasow-pracy
rejestracja i rozliczanie czasów pracy
dataerp-moduly-logistykai-zarzadzanie-magazynem
logistyka i zarządzanie magazynem
dataerp-moduly-crm
crm
dataerp-moduly-planowanie-produkcji
planowanie produkcji
dataerp-moduly-zarzadzanie-serwisem
zarządzanie serwisem
dataerp-moduly-aplikacja-mobilna
aplikacja mobilna
Slider
dataerp-moduly-handel

Moduł Handel jest częścią systemu do zarządzania produkcją DataERP.

Intuicyjny interfejs oraz łatwość konfiguracji przyspiesza obsługę i wdrożenie programu. Wykorzystanie modułu sprzedażowego w znacznym stopniu usprawnia i przyspiesza proces obiegu dokumentów w firmie. Dzięki wbudowanym narzędziom proces tworzenia ofert jest ujednolicony i spersonalizowany dla firmy.

Jakie problemy rozwiązuje moduł handel?

Czas
Skrócenie czasu potrzebnego na wystawienie oferty

Rzetelność
Realne wyceny oparte o technologie

Optymalizacja
Przyspieszenie pracy poprzez uproszczenie pracy

Aktualność
Zawsze aktualne ceny w ofercie

Jakie funkcjonalności zawiera moduł handel?

Finansowe

Baza klientów

Technologie

Magazyny


Moduł DataERP – moduł Handel najlepiej sprawdza się w firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych. Jego najważniejsze zalety to:

 • Przechowywanie informacji o kontrahentach, bankach i urzędach. Karta kontrahenta zawiera podstawowe dane teleadresowe, warunki handlowe (forma i termin płatności, rabat ogólny, limit kredytowy) oraz szereg innych informacji, w szczególności listę rachunków bankowych oraz osób kontaktowych. Z poziomu karty można wyświetlić informacje dotyczące współpracy związanych z danym kontrahentem. Definiować różne adresy dostawy dla jednego kontrahenta. Przyspieszony proces zakładania karty kontrahenta poprzez uzupełnienie danych z bazy GUS.
 • Obsługa produkcji jednostkowej i seryjnej
  • Karty towarów i usług – karta towaru oprócz danych podstawowych zawiera również listę alternatywnych jednostek miar (jednostka księgowa i jednostka produkcyjna), listę zamienników. Z poziomu karty towaru można wyświetlić informacje dotyczące historii zakupów, sprzedaży oraz użycia w innych zleceniach produkcyjnych z nim powiązanych
  • Produkt konfigurator – System konfiguracji produktu jest stosowany, gdy przedsiębiorstwo produkuje wyroby o zbliżonej strukturze materiałowej ale zróżnicowanych szczegółach w poszczególnych elementach
 • Portal zamówień dla Klientów – Przyjmowanie ofert przez stronę internetową:. Przyspiesza proces wprowadzania zapytania ofertowego do systemu oraz zebrania szczegółowych informacji potrzebnych do przygotowania oferty
 • Import linii ofertowanych z zewnętrznego programu.
 • Podgląd na jakim etapie znajduje się zlecenie klienta
 • Szacowanie terminu realizacji zlecenia na podstawie aktualnego obciążenia pracy przedsiębiorstwa
 • Sprzedaż bezpośrednio z magazynu oraz tworzenie szczegółowych wycen
  • Magazyny – możliwość obsługi jednego lub wielu magazynów, dla każdego magazynu można zdefiniować filtr listy towarów, skutkujący ograniczeniem zakresu towarów, które mogą być użyte na dokumentach dotyczących danego magazynu. Definiując magazyn, użytkownik wybiera metodę obrotu (wyceny zapasów).
  • Cenniki – możliwość definiowania wielu rodzajów cen sprzedaży oraz ustalanie metody ich wyliczania. Dla danego towaru można określić ceny indywidualne dla określonych kontrahentów lub ich grup.
 • Rozbudowany proces kalkulacji – Kalkulacja prosta i złożona oraz tworzenie struktury BOM
  • Możliwość normowania czasów pracy dla czynności technologicznych jak np.: laser spawanie, montaż
  • Produkcyjna kalkulacja kosztów kooperacji np. za sztukę z kg lub z powierzchni malowania
 • Oddzielone opcje ofertowania i zleceń produkcyjnych
  • Definiowanie nowych dokumentów i powiązań między nimi – system umożliwia także definiowanie własnych, unikalnych dla danej firmy dokumentów handlowych oraz magazynowych, ponadto dokumenty te mogą być wystawiane według standardowych, zdefiniowanych w systemie sekwencji. Standardowo dostępne jest generowanie zamówień z ofert, faktur z zamówień, dokumentów magazynowych z handlowych bez potrzeby przepisywania danych. Zamówienia od odbiorcy mogą być ściśle powiązane z zamówieniami do dostawcy.
  • Umowy i faktury cykliczne – rejestrowanie umowy na stałą dostawę lub wykonanie usługi z okresowym fakturowaniem.
   • Generowanie ofert oraz potwierdzeń zamówienia
   • Oferty także w walucie obcej
   • Zestawienia oraz Raporty Sprzedażowe

Kontrola dokumentów

Kontroluj dokumenty i ich obieg w firmie – ograniczaj zużycie papieru. Szybciej generuj potrzebne dokumenty, które mogą być automatycznie podpinane do korespondencji mailowej. W każdej chwili możesz mieć dostęp do każdego dokumentu i jego aktualności a także tworzyć szablony dla nich oraz dedykowane raporty.

Kontroluj dokumenty i ich obieg w firmie

Automatyzacja wprowadzania

Możesz oszczędzić dużo czasu podczas wprowadzania danych dzięki korzystaniu z funkcjonalności pozwalających na import danych np. pobierania danych firmy z bazy GUS lub import danych z plików excel do dokumentów księgowych lub import materiałów do nowo utworzonego magazynu.

pobierania danych firmy z bazy GUS

Aktualne ceny

W programie DataERP możesz kontrolować ceny każdego materiału. System wyświetli nam cenę ostatniego zakupu materiału, jego średnią wartość, a także wartość najstarszą. Dodatkowo system może wskazać koszt jednostkowy wyprodukowania produktu po przeliczeniu wszystkich kosztów zawartych w technologii oraz BOM.

W programie DataERP możesz kontrolować ceny każdego materiału

Umów bezpłatną prezentację i testuj program przez 30 dni za darmo!