DataERP

Rewolucja w branży elektrycznej

Cel

Zautomatyzowanie procesów magazynowych oraz przyspieszenie procesu ofertowania.

Opis

Zadanie polegało na wdrożeniu funkcjonalności umożliwiających obsługę kontrahenta, kontrolę dokumentów sprzedaży, automatyzację wprowadzania danych, dostęp do cen materiałów oraz podstawowe procesy magazynowe. Wdrożenie modułu Magazyn automatyzuje procesy magazynowe, usprawnia śledzenie partii wyrobów i zwiększa efektywność pracy magazynierów poprzez optymalizację zarządzania operacjami. Dodatkową korzyścią jest rozbudowane raportowanie na poziomie operacyjnym i strategicznym.

Wyzwanie

Eliminacja błędów, lepsze wykorzystanie przestrzeni magazynowej oraz skrócenia czasu potrzebnego na wystawienie oferty. Dodatkowo, istotnym wyzwaniem było przyspieszenie procesu obiegu dokumentów w firmie.