Czy dużym magazynem można zarządzać poprzez urządzenie mobilne? Czy możliwe jest automatyczne wystawianie dokumentów magazynowych? Dlaczego nie każdy system ERP sprawdzi się w branży kablowej? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie w poniższym artykule.

Nasz klient – wiodący w kraju producent kabli i przewodów, dysponuje powierzchnią magazynową na obszarze ponad 10ha. W magazynach przechowywane są zarówno surowce, półprodukty jak i ponad 20 tys. wyrobów katalogowych. 

Tak duża skala i zróżnicowanie asortymentowe wymagało dodatkowego wsparcia w zakresie zarządzania gospodarką magazynową, a także skutecznego sposobu identyfikacji produktów po określonych cechach. W tym celu firma Codlake dostarczyła klientowi dedykowane dla branży rozwiązanie WMS, będące częścią systemu dataERP,  zawierające szereg funkcjonalności wspierających zarządzanie magazynem tj.:

  • dedykowane mechanizmy identyfikacji wyrobów gotowych, materiałów i surowców,
  • kreatory wspomagające tworzenie kartotek wyrobów gotowych, materiałów, surowców, 
  • rozbudowane możliwości tworzenia dodatkowych atrybutów i cech produktów, 
  • identyfikację produktów z dokładnością do serii lub numeru seryjnego.

Nadrzędnym celem wdrożenia było zautomatyzowanie procesów magazynowych oraz usprawnienie procesu śledzenia i identyfikacji poszczególnych partii wyrobów.

Wdrożenie modułu WMS systemu dataERP pozwoliło uzyskać także wiele dodatkowych korzyści tj.: zwiększenie efektywności pracy magazynierów dzięki optymalnemu zarządzaniu operacjami magazynowymi, a także wyeliminowanie błędów powstających w trakcie realizacji zadań. Istotną korzyścią z wdrożenia systemu WMS są również szerokie możliwości zarządzania i wykorzystania dostępnej przestrzeni magazynowej. Wśród wartości dodanych wdrożenia modułu WMS systemu dataERP należy wymienić również rozbudowane możliwości raportowania dostarczające szeregu informacji zarówno na poziomie operacyjnym jak i strategicznym.