dataERP już gotowy na ESG


ESG – CO TO JEST ?


 

ESG (Environmental, Social, Governance) reprezentuje multidyscyplinarne podejście do zarządzania, obejmujące wymiary środowiskowe, społeczne oraz korporacyjne. Koncept ten jest powszechnie stosowany w kontekście decyzji inwestycyjnych i skupia się na trzech fundamentalnych komponentach, które modulują wartość oraz długoterminową trajektorię rozwoju organizacji.

 


POSZCZEGÓLNE ELEMENTY ESG​


 

E – ŚRODOWISKO

Analiza obejmuje kryteria związane z implementacją i egzekucją strategii oraz polityki środowiskowej, zarządzaniem ekosystemowym, oraz adhezją do norm i zasad związanych z ochroną środowiska naturalnego.

S – SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

W tym kontekście pod uwagę brane są tutaj czynniki takie jak relacje z udziałowcami na rynku – dostawcami, klientami, partnerami. Istotnym czynnikiem są warunki pracy i przestrzeganie praw pracowniczych i zasad BHP. Oceniana jest również polityka informacyjna przedsiębiorstwa i jego transparentność. Analizowane są również procedury zarządzania jakością, zarówno w odniesieniu do procesów zarządczych, jak i standardów produktowych.

G – ŁAD KORPORACYJNY

Ocena ta skupia się na kryteriach zarządczych i strukturze ładu korporacyjnego. Elementy poddane analizie to między innymi: architektura zarządu, przestrzeganie praw i obowiązków informacyjnych wobec wszystkich interesariuszy, autonomia w procesie decyzyjnym oraz kompetencje zarządcze.


ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ


 

Zrównoważony rozwój firm to integralne podejście do biznesu mające na celu wzmocnienie przewagi konkurencyjnej i rentowności poprzez trwałe tworzenie wspólnej wartości w wyniku ścisłej współpracy z wszystkimi interesariuszami oraz integrację czynników ESG w procesie podejmowania decyzji.

 


JAK MOŻEMY POMÓC ?


 

 UWAGA!

Raporty dotyczące ESG zaczną funkcjonować od 1 stycznia 2024 r.

Obowiązek raportowania niefinansowego za rok 2024 będzie obowiązywał od 2025 r.

 

ZAPEWNIAMY PEŁNE WSPARCIE W RAPORTOWANIU ESG