DataERP

Innowacyjne rozwiązania dla producenta części samochodowych

Cel

Wdrożenie modułu gospodarki magazynowej. Automatyzacja obsługi procesów magazynowych.

Opis

Nasz klient, producent części samochodowych obecny na polskim i niemieckim rynku, poszukiwał rozwiązania umożliwiającego efektywne zarządzanie magazynem i materiałami. Wdrożenie modułu magazynowego systemu dataERP dostarczonego przez Codlake było odpowiedzią na te potrzeby. Zaimplementowane funkcjonalności obejmują zarządzanie magazynem, zamówienia materiałów, produkcję wewnętrzną, prognozy materiałowe, numery seryjne i certyfikaty, gospodarkę materiałami skrawkami, odpadami, cenniki, zarządzanie dostawcami oraz kontrolę jakości przyjmowanych partii materiałów.

Wyzwanie

Głównym wyzwaniem było wprowadzenie automatyzacji obsługi procesów magazynowych, co wymagało zmniejszenia stanów magazynowych, automatycznego generowania dokumentów, natychmiastowej informacji o lokalizacji towarów oraz generowania kodów kreskowych.