Moduły DataERP – Zarządzanie serwisami

dataerp-moduly-handel
moduł handel
dataerp-moduly-portal-zamowien-dla-klientow
portal zamówień dla klientów
dataerp-moduly-produkt-konfigurator
produkt konfigurator
dataerp-moduly-rejestracja-i-rozliczanie-czsasow-pracy
rejestracja i rozliczanie czasów pracy
dataerp-moduly-logistykai-zarzadzanie-magazynem
logistyka i zarządzanie magazynem
dataerp-moduly-crm
crm
dataerp-moduly-planowanie-produkcji
planowanie produkcji
dataerp-moduly-zarzadzanie-serwisem
zarządzanie serwisem
dataerp-moduly-aplikacja-mobilna
aplikacja mobilna
Slider
dataerp-moduly-zarzadzanie-serwisem

Moduł serwisowy służy do wprowadzania zgłoszeń od Klientów związanych z nieprawidłowym działaniem dostarczonych produktów.

Jakie problemy rozwiązuje moduł serwisowy?

Łatwość
Łatwe przypisanie zlecenia do serwisanta

Mobilność
Pełna obsługa zdarzenia serwisowego za pomocą aplikacji mobilnej

Dynamika
Otwarte zlecenia serwisowe można delegować innym serwisantom

Przeglądy
Okresowe przeglądy oraz ich historia

Jakie funkcjonalności zawiera moduł serwisowy?

Historia życia produktu

Zgłoszenia serwisowe

Planowanie serwisów

Przeglądy maszyn

Oprócz wprowadzania danych związanych z awarią czy serwisem, w systemie możemy określać priorytet zgłoszenia, a także przydzielać odpowiednie osoby do ich naprawy i wydawać potrzebne materiały.

Wszystkie aktywne zgłoszenia możemy zaplanować dla konkretnych serwisantów w dedykowanym module i dodać je do harmonogramu odpowiedniego pracownika.

Serwisant, korzystając z aplikacji mobilnej posiada możliwość podglądnięcia przydzielonych do niego zgłoszeń serwisowych i wybrania, tego które jest najpilniejsze oraz sprawdzić jakie materiały powinien pobrać w celu naprawy lub konserwacji.

Będąc na miejscu u Klienta, serwisant może zalogować się do systemu poprzez aplikację mobilną i rozpocząć rejestrację pracy, zgłosić zapotrzebowanie na części, wpisać notatki, sporządzić raport i na miejscu wydrukować potrzebne dokumenty.

Reklamacje w systemie DataERP są wprowadzane w celu weryfikacji oraz określenia sposobu rozwiązania danej czynności. Na podstawie wprowadzonych zleceń reklamacyjnych można tworzyć procedury jakościowe, generować raporty 8D, oraz określać koszty naprawy związane z wykonaniem zlecenia reklamacyjnego.

Planowanie serwisów

Rejestruj, zarządzaj i planuj serwisy lub instalacje. Twórz schemat pracy dla serwisantów lub instalatorów i przydzielaj im konkretne zadania. Pracownik serwisu będzie miał możliwość sprawdzenia w aplikacji mobilnej jakie zadania zostały mu przydzielone oraz w jakie materiały powinien się wyposażyć przed wyjazdem do Klienta bez konieczności kontaktu ze swoim biurem.

Rejestruj zarządzaj i planuj serwisy lub instalacje

Umów bezpłatną prezentację i testuj program przez 30 dni za darmo!