DataERP

Optymalizacja produkcji metalowej

Cel

Wdrożenie systemu dataERP wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem w firmie ZAWMET. Przystosowanie funkcjonalności systemu do specyfiki branży metalowej.

Opis

W celu wsparcia dynamicznego rozwoju firmy, ZAWMET nawiązał współpracę z Codlake w zakresie wdrożenia systemu klasy ERP wspierającego zarządzanie całym przedsiębiorstwem. Wdrożenie objęło kastomizację systemu związaną ze specyfiką branży metalowej, implementację modułów zarządzania kontrahentem, sprzedażą, produkcją, logistyką, gospodarką magazynową, analizami i raportami, oraz integrację z zewnętrznym systemem finansowo-księgowym. Wdrożenie systemu ERP przyniosło firmie ZAWMET trzy kluczowe korzyści: spójną bazę danych eliminującą błędy, możliwość bieżącej analizy danych oraz efektywniejsze procesy biznesowe dzięki szybkiemu dostosowywaniu planów produkcyjnych.

Wyzwanie

Głównym wyzwaniem było dostosowanie funkcjonalności systemu do specyfiki branży metalowej, co wymagało zmniejszenia stanów magazynowych, efektywnego planowania pracy produkcji, łatwiejszego przygotowywania ofert wieloskładnikowych oraz sprawniejszego rozliczania czasu pracy i nadgodzin.