Moduł Planowanie Produkcji

Moduł Planowania produkcji ma możliwość tworzenia technologii (projektów) detalu. Technologia łączy materiały wykorzystywane do produkcji oraz wcześniej zdefiniowane operacje z zadanymi czasami, dzięki temu bardzo łatwo tworzone jest pełne „drzewo” Bill of Materials (BOM).

Jakie problemy rozwiązuje ?

Jakie funkcjonalności zawiera?

Technologia Planowania

W technologii wytwarzania konfigurowalne są również zasoby ludzkie razem ze stawkami roboczogodzin. Wszystkie elementy składowe pozwalają na szybkie utworzenie zleceń produkcyjnych oraz ich zaplanowanie, a także określenie kosztów wytwarzania. Utworzone wcześniej technologie w prosty sposób można modyfikować a także kopiować. Można także załączać dodatkowe informacje czy załączniki w postaci dokumentów czy rysunków. Istnieje również możliwość serializacji danego zlecenia

Wszystkie zlecenia przeznaczone do produkcji mogą być zaplanowane (możliwość planowania Just in Time oraz Shortest Processing Time) na poszczególne działy, maszyny, pracowników z rozdzielczością godzinową. Moduł planowania posiada również funkcje określania wąskiego gardła, wyświetlania zlecenia na wykresie Gantta, dzielenia operacji czy analizowania operacji i zasobów pod względem obciążenia.

Rejestrowanie produkcji przez pracowników (rejestracja na urządzeniach stacjonarnych lub mobilnych) pozwala śledzić rzeczywisty postęp produkcji w oknie planowania. Dzięki takiemu rozwiązaniu w przypadku problemów technicznych lub zatrzymania linii, istnieje możliwość przebudowywania harmonogramu w sposób automatyczny lub manualny. Dodatkowo pracownik może podać rodzaj defektu wyrobu oraz powód (w przypadku zatrzymania danej maszyny).

Optymalizuj i alokuj zasoby ludzkie poprzez korektę zaplanowanych dla nich zadań

Planowanie działań

Optymalizuj i alokuj zasoby ludzkie poprzez korektę zaplanowanych dla nich zadań. W przypadku pilnej potrzeby zmiany wykonywania operacji i przesunięcia pracownika na inne stanowisko jest możliwość edycji zaplanowanych wcześniej zadań lub dodania kolejnych tak aby wykorzystać zasoby ludzkie w najbardziej efektywny sposób.

BOM

Stwórz potrzebne dla Twojej firmy magazyny i zarządzaj nimi. Dodawaj, edytuj oraz grupuj materiały na magazynie a także generuj dokumenty związane z przesunięciami materiałów między magazynami lub dokumenty związane z inwentaryzacjami. Dzięki funkcji „Wycena” otrzymasz natychmiastową informację o księgowaniu rozchodu np. metoda FIFO (first in, first out).

Moduł BOM (Bill of Materials) jest częścią programu DataERP dającym możliwość tworzenia złożonej listy materiałów (BOM) wchodzących w skład produktów.

 Przy wykorzystaniu tego modułu, można tworzyć złożone drzewa materiałowe produktu.
Moduł BOM (Lista elementów) (BOM) jest przeznaczony do wytwarzania produktów złożonych składających się z artykułów półfabrykatów, półproduktów  lub artykułów produkcji. Możesz wybrać do produkcji artykuły, materiały z magazynu lub materiały z zamówienia (półproduktów).

Dzięki modułowi BOM masz możliwość  tworzenia dokładniejszych obliczeń – w szczególności obliczeń powtarzających się części -mają dawać lepszy obraz na strukturę produktu.

Dużą zaletą jest to, że każde z gałęzi drzewa złożonego produktu można wyodrębnić  i stosować odrębną technologię i stosować w innych wytwarzanych produktach w których ten półprodukt występuje.

Dzięki modułowi BOM masz możliwość w sposób szczegółowy śledzić proces produkcyjny produkowanego wyrobu. Moduł BOM może zostać zintegrowany z dowolnym programem CAD/CAM wspomagającym projektowanie.

Umów szybką konsultację.

Umów się na 15 minutową rozmowę z naszym doradcą.