Moduł Rejestracja i rozliczanie czasów pracy

Rejestracja czasów pracy polega kontrolowaniu obecności pracowników w danej firmie. Dodatkowo istnieje możliwość rejestrowania kolejno wykonywanych operacji w ramach danego zlecenia lub czasów niebezpośrednio produkcyjnych.

Jakie problemy rozwiązuje ?

Jakie funkcjonalności zawiera?

Wygodne harmonogramy

Sposób, w jaki tworzony jest plan pracy pracowników jest ważnym aspektem, ponieważ często w firmie potrzebne są informacje na temat tego, czy dana osoba jest aktualnie w pracy. DataERP oferuje utworzenie takich harmonogramów w bardzo czytelny i przejrzysty sposób. Dodatkowo można wyszczególnić czynności, które powinien wykonywać w danym momencie pracownik

Stwórz dowolny harmonogram dla każdego pracownika. Zintegrowany system rejestracji wygeneruje automatycznie nadgodziny. W prosty sposób zmieniaj statusy pracy, a zestawienia eksportuj do arkusza kalkulacyjnego lub dedykowanego raportu. Miej kontrolę nad czasem pracy każdego pracownika w firmie.

Stwórz dowolny harmonogram dla każdego pracownika.
dataerp-planowanie-produkcji

Porównywanie czasów/kosztów zadanych przez technologa z czasami/kosztami rzeczywistymi

Koszty zadane przez technologa nie zawsze są zgodne z kosztami rzeczywistymi. Często zdarza się, że w trakcie produkcji pojawiają się koszty dodatkowe np. związane z oprzyrządowaniem. Możliwa jest wtedy szybka rekalkulacja, czyli zmiana kosztów wprowadzonych na początku. Koszty rzeczywiste stanowią sumę nakładu czasu pracy maszyny, człowieka i całkowitą ilość kosztów materiałów oraz zleceń wewnętrznych. Rekalkulacja odbywa się za pośrednictwem wprowadzania czasów produkcji w module rejestracji czasów.

Automatyczne nadgodziny

Automatycznie lub ręcznie generuj nadgodziny pracownikom. System ma możliwość zapisywania godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy np. przez przyłożenie karty RFID do czytnika lub zalogowanie się do systemu. W przypadku gdyby pracownik zapomniał się zarejestrować dział HR jest w stanie wygenerować takie nadgodziny ręcznie.

Automatycznie lub ręcznie generuj nadgodziny pracownikom.
Każdą procedurę lub proces który jest obecny w Twojej firmie możesz odwzorować w systemie.

Alokacja zasobów

Każdą procedurę lub proces, który jest obecny w Twojej firmie możesz odwzorować w systemie. Oprócz samych operacji czy działań system pozwala na stworzenie pełnej ścieżki razem z przydzieleniem odpowiednich osób do działań. Dodatkowo system informuje nas np. o miejscu, w którym zostało podjęte działanie, akceptacja dokumentu itd. Po zdefiniowaniu powiadomień mailowych DataERP może wysyłać informacje do osób zainteresowanych o przebiegu danego procesu.

Status zlecenia produkcyjnego

Podczas przebiegu realizacji zlecenia w programie DataERP istnieje określona ilość etapów, przez które musi przejść zamówienie, aby zostało zrealizowane. Postęp realizacji zlecenia zapisywany jest automatycznie poprzez przyznawanie kolejnych statusów. Każdy etap produkcji posiada unikalny status, dzięki czemu możliwe jest dowolne filtrowanie informacji i wyświetlanie tych, których status odpowiada wybranej wartości. Mimo, iż statusy nadawane są automatycznie przez system, istnieje także możliwość ręcznej modyfikacji statusu dla danej kalkulacji.

dataerp-zarzadzanie-serwisami

Umów szybką konsultację.

Umów się na 15 minutową rozmowę z naszym doradcą!