Moduł Zarządzanie Serwisami

Moduł serwisowy służy do wprowadzania zgłoszeń od Klientów związanych z nieprawidłowym działaniem dostarczonych produktów.

Jakie problemy rozwiązuje ?

Jakie funkcjonalności zawiera?

O Zarządzaniu Serwisami

Wszystkie aktywne zgłoszenia możemy zaplanować dla konkretnych serwisantów w dedykowanym module i dodać je do harmonogramu odpowiedniego pracownika. Serwisant, korzystając z aplikacji mobilnej posiada możliwość podglądnięcia przydzielonych do niego zgłoszeń serwisowych i wybrania, tego które jest najpilniejsze oraz sprawdzić jakie materiały powinien pobrać w celu naprawy lub konserwacji. Będąc na miejscu u Klienta, serwisant może zalogować się do systemu poprzez aplikację mobilną i rozpocząć rejestrację pracy, zgłosić zapotrzebowanie na części, wpisać notatki, sporządzić raport i na miejscu wydrukować potrzebne dokumenty. Reklamacje w systemie DataERP są wprowadzane w celu weryfikacji oraz określenia sposobu rozwiązania danej czynności. Na podstawie wprowadzonych zleceń reklamacyjnych można tworzyć procedury jakościowe, generować raporty 8D, oraz określać koszty naprawy związane z wykonaniem zlecenia reklamacyjnego.

dataerp-planowanie-produkcji
Rejestruj zarządzaj i planuj serwisy lub instalacje

Planowanie Serwisów

Rejestruj, zarządzaj i planuj serwisy lub instalacje. Twórz schemat pracy dla serwisantów lub instalatorów i przydzielaj im konkretne zadania. Pracownik serwisu będzie miał możliwość sprawdzenia w aplikacji mobilnej jakie zadania zostały mu przydzielone oraz w jakie materiały powinien się wyposażyć przed wyjazdem do Klienta bez konieczności kontaktu ze swoim biurem.

Umów szybką konsultację.

Umów się na 15 minutową rozmowę z naszym doradcą.